Coops medlemsvilkår

Gældende fra 30. marts 2020

Som medlem af Coop amba eller en dansk brugsforening, der er medlem af Coop amba, er du medejer af en andelsforening. Dit medlemskab giver dig medlemsdemokratiske rettigheder og adgang til økonomiske og andre former for medlemsfordele hos Coop1 og hos de samarbejdspartnere, der er tilknyttet Coops medlemsprogram.

Disse medlemsvilkår er underlagt Coop ambas og brugsforeningernes til enhver tid gældende vedtægter. Vedtægterne for Coop amba kan downloades fra Coop.dk. Vedtægterne for den enkelte brugsforening kan udleveres af den pågældende brugsforening.

1 Ved ”Coop” forstås i disse vilkår Coop amba, Coop Danmark A/S, Fakta A/S og de tilknyttede danske brugsforeninger. De færøske og grønlandske brugsforeninger har egne medlemsvilkår.

Medlemskab og medejerskab

For at blive medlem og medejer skal du være fyldt 15 år.2
Når du melder dig ind, skal du betale et andelsindskud på 200 kr.3 Andelsindskuddet er ansvarlig kapital. Du kan ikke blive ansvarlig for mere end det indskud, du har betalt. Du får ikke renter af andelsindskuddet.
Din bonus og dine medlemsrabatter i Coop udgør det økonomiske udbytte, du får som medejer af Coop, så jo mere du bruger dit medlemskab, desto mere får du ud af det.4

Tilhørsbutik

Ved indmeldelsen skal du vælge en bestemt butik som din tilhørsbutik.
Tilhørsbutikken kan være en Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen eller Irma butik. Har du indmeldt dig ved at betale andelsindskud i en bestemt butik, bliver denne automatisk din tilhørsbutik.
Du kan når som helst skifte tilhørsbutik.

Medejerskab

Som medlem er du medejer af Coop amba eller en brugsforening, der er medlem af Coop amba.
Dit medlemskab er knyttet til tilhørsbutikken, hvad angår medlemsdemokratiske forhold. Er den valgte tilhørsbutik ejet af Coop Danmark A/S eller et selskab ejet af flere brugsforeninger, bliver du medlem af Coop amba. Er den valgte tilhørsbutik ejet af en brugsforening, bliver du medlem af den pågældende brugsforening.
Som medlem har du stemmeret og er valgbar til de styrende medlemsvalgte organer i Coop amba og de enkelte brugsforeninger.
Du har desuden mulighed for at deltage i andre foreningsaktiviteter, såsom aktivitetsudvalg og
forbrugergrupper.

Medlemsprofil

Du får en personlig adgangskode til at logge ind på Coop.dk. Her kan du bl.a. opdatere din profil, følge med i din bonussaldo, se medlemstilbud og til- og framelde dig markedsføring.
Du kan også downloade Coops app, hvor du kan logge på som medlem og bl.a. administrere din profil og tilgå dine medlemsfordele. Du kan også se nyheder, informationer og aktiviteter i Coops medlemsprogram og din tilhørsbutik. Endelig kan du benytte appen som elektronisk medlemskort.
I egen interesse, bl.a. for at sikre at du modtager relevante meddelelser, bør du holde din profil opdateret. Din adgangskode er personlig og må ikke oplyses til uvedkommende.

Økonomiske medlemsfordele

For at få økonomiske medlemsfordele5 skal du sørge for, at dit køb registreres som et medlemskøb.
Dette sker normalt ved, at du registrerer købet elektronisk, f.eks. ved hjælp af Coops app, eller får dit fysiske medlemskort scannet. I nogle tilfælde skal du registrere dit køb som et medlemskøb på anden måde, som Coop eller den pågældende samarbejdspartner anviser.
Du har selv ansvaret for at få dit køb registreret som et medlemskøb.
Hvis du ikke ønsker et bestemt køb registreret som medlemskøb, skal du blot undlade af bruge Coops app, medlemskortet eller medlemsnummeret i forbindelse med det pågældende køb.

Bonus

Gennem Coops medlemsprogram får du bonus på køb af varer og/eller services i Coops fysiske butikker, i Coops onlinebutikker og hos de samarbejdspartnere, Coop har indgået aftale med. Du kan til enhver tid se de aktuelle bonussatser og samarbejdspartnere på Coop.dk eller få dem oplyst hos Coops Medlemsservice.6
Din bonus indsættes løbende på en personlig Coop konto, som du kan følge ved at logge ind på din profil på Coop.dk eller Coops app.
Du kan når som helst bruge din bonus som hel eller delvis betaling i Coops fysiske butikker eller netbutikker.
Medlemmer, der har samme adresse, kan samle deres bonus på en fælles konto, som de pågældende har adgang til.
Har du ikke foretaget noget medlemskøb i tre sammenhængende år, bortfalder eventuel bonus, der står på din konto.

Generelle og personlige medlemstilbud

Coop og samarbejdspartnerne tilbyder en række forskellige medlemsrabatter og andre generelle medlemstilbud, som alle medlemmer har adgang til.
For at du kan få mest mulig gavn af dit medlemskab, supplerer Coop de generelle medlemstilbud med personlige medlemstilbud. De personlige medlemstilbud, som kun gælder for dig, er udvalgt på varer, som du ofte køber, eller som kan være særligt relevante for dig.
Coop udvælger dine personlige medlemstilbud på baggrund af de data, Coop har registreret om dig som medlem, se afsnittet nedenfor.
Nogle af medlemstilbudene kan være knyttet til en specifik platform. Det gælder f.eks. app kup, gaver og spil i Coops app.
Den enkelte butik kan også indimellem have egne medlemstilbud.
Du kan få adgang til medlemstilbudene ved at logge ind på din profil på Coop.dk, ved at være logget ind på Coops app eller via andre adgange, som Coop stiller til rådighed.

Andre medlemsfordele

Som medlem kan du få magasinet Samvirke udleveret gratis i Coops butikker, eller få det tilsendt med posten mod at betale portoprisen.
Du kan også få tilbud om at deltage i arrangementer og aktiviteter, som arrangeres af Coop, herunder af din lokale tilhørsbutik.
Coop arbejder løbende på at udvikle fordelene til medlemmerne. Derfor kan du blive tilbudt nye fordele, der i nogle tilfælde kræver, at du opretter en særlig aftale som overbygning til disse medlemsvilkår. Dette kan være fordele i Coop, hos Coops datterselskaber, f.eks. hos Coop Bank, eller hos eksterne samarbejdspartnere. Du vil i hvert enkelt tilfælde få mulighed for at tage stilling til de specifikke vilkår, inden du tilvælger fordelen.

Registrering, brug og beskyttelse af data

Coop registrerer de oplysninger, du har givet i din profil, de oplysninger, der fremkommer, når du er logget ind som medlem og bruger Coops digitale platforme, din behandling af e-mails fra Coop og de købsoplysninger (dvs. bondata og fakturadata), der fremkommer, når du registrerer et medlemskøb hos Coop eller en samarbejdspartner.

De registrerede oplysninger bruges til:
• At administrere dit medlemskab.
• At beregne og tildele dig medlemsbonus.
• At beregne og yde dig generelle og personlige medlemsrabatter.
• At give dig adgang til andre generelle og personlige medlemsfordele og tilbud.
• At optimere din brugeroplevelse på Coops digitale platforme.
• At målrette Coops markedsføring til dig, hvis du ønsker at modtage en sådan markedsføring.

Coop videregiver ikke dine data til tredjemand (og altså heller ikke til vores partnere i medlemsprogrammet), medmindre det er et lovkrav, eller det er aftalt i en særlig aftale som overbygning til disse medlemsvilkår.
I Coops privatlivspolitik på Coop.dk kan du læse mere om, hvordan Coop behandler dine data.

Ændring af medlemsvilkårene

Disse medlemsvilkår kan ændres af Coops styrende medlemsvalgte organer i overensstemmelse med Coop ambas vedtægter.

I tilfælde af en væsentlig ændring vil du blive varslet herom i god tid, inden ændringen træder i kraft, så du har mulighed for at bruge din bonus, selvom ændringen gør, at du ikke ønsker fortsat medlemskab. En væsentlig ændring vil blive varslet direkte til dig ved e-mail, sms, log-in på din profil på Coop.dk eller Coops app eller ved skriftlig meddelelse udleveret i butik.

Udmeldelse

Du kan til enhver tid skriftligt melde dig ud. Ved udmeldelse får du dit andelsindskud tilbage.

Hvis du har gæld til Coop, modregnes den før udbetaling af andelsindskuddet. Beløb under 50 kr. udbetales ikke.

Bonus kan ikke udbetales kontant og falder bort ved udmeldelse.

Medlemsservice

Coops Medlemsservice kan kontaktes på telefon 43 86 20 20 eller via kontaktformular på Coop.dk.